Kogeanbefaling

Vi har en overskridelse på såkaldt kim ved 22 grader. Kim ved 22 °C i drikkevand angiver de kim, der typisk forekommer i naturen (jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier m.v.). De er kun sjældent sygdomsfremkaldende. Vi anbefaler kogning af vandet indtil I hører...

Undersøgelse af pesticider i grundvandet

I medierne har der den seneste måned været fokus på pesticid-rester i det danske grundvand, da det et hidtil ikke kontrolleret pesticid, Chloridazon, er blevet fundet i flere prøvetagninger i landet. En enig bestyrelse har besluttet at vi vil teste for dette...

Ledningsnedbrud

Ledningsnedbrud. Den 12 januar havde vi i Vandværket et ledningsnedbrud ved Lerstræde og Espensstræde. I den forbindelse fik flere brugere afbrudt forsyningen. I den forbindelse henleder vi opmærksomheden på de råd som adviseret brugere får oplyst på omdelte sedler:...

Ny hjemmeside

Med vores nye hjemmeside ønsker Herstedøster Vandværk at leve op til den oplysningspligt, der påhviler os ifølge Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Herstedøster Vandværk