Vi har en overskridelse på såkaldt kim ved 22 grader. Kim ved 22 °C i drikkevand angiver de kim, der typisk forekommer i naturen (jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier m.v.). De er kun sjældent sygdomsfremkaldende. Vi anbefaler kogning af vandet indtil I hører nærmere. For en god ordens skyld skal det siges at der ved samme måling IKKE er konstateret coliforme bakterier (ved 37 grader) eller E Coli.

H

Kogeanbefaling
Kogeanbefaling: Hvad betyder det?

Der er risiko for, at drikkevandet i dit område er forurenet. Det betyder, at vi anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning.

To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel eller gryde gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100oC i 2 minutter.

Hvornår må vandet drikkes igen?
Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt. Når vi får resultatet af en række nye prøver, vil de vise, om kogeanbefalingen kan ophæves.

Beskyt dig selv mod sygdom – anbefalinger fra embedslægen:
• Madlavning: Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i stedet afkølet, kogt vand. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti el. lignende, da bakterierne dør efter kort tids kogning.

• Opvask: Undgå at bruge opvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op i kogt vand.

• Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke må drikke vand under badning. Vask hænder, som du plejer – før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand. Brug afkølet, kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser.

• Tøjvask/vask: Du må godt bruge vandet til tøjvask og til rengøring.