I medierne har der den seneste måned været fokus på pesticid-rester i det danske grundvand, da det et hidtil ikke kontrolleret pesticid, Chloridazon, er blevet fundet i flere prøvetagninger i landet. En enig bestyrelse har besluttet at vi vil teste for dette øjeblikkeligt og kontrollen heraf vil finde sted onsdag den 27 september.

27 november: Opfølgning. Prøveresultat foreligger og der er IKKE fundet pesticidrester i vores vand