Ledningsnedbrud. Den 12 januar havde vi i Vandværket et ledningsnedbrud ved Lerstræde og Espensstræde. I den forbindelse fik flere brugere afbrudt forsyningen. I den forbindelse henleder vi opmærksomheden på de råd som adviseret brugere får oplyst på omdelte sedler:

Under Afbrydelse: Afbryd for strømmen til de el-apparater, som er afhængig af vandtilførsel. Efterse at alle haner er tæt lukket, især hvis de forlader deres hjem, før forsyningen er i orden.

Når forsyningen genoptages: Lad en koldtvandshane løbe indtil vandet er klart, ganske særligt i forbindelse med vaskemaskiner. Brug ikke varmt vand før det kolde vand er klart.