Info

Nyt

17. Oktober 2020: Vandværket har valgt at skrotte den gamle hjemmeside. Velkommen til den nye

Historie

Vandværket

Herstedøster Vandværk blev opført i 1905 og har i hele perioden været beliggende på Rovej. Startende med en vindmotor der drev pumpeværket og ledte vand ud i landsbyens ledningsnet er Vandværket løbende blevet moderniseret således, at vi i dag har et vandværk der på driftssiden alene kræver opsyn og vedligehold.

Nedenfor stilles den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugere. Oplysningerne gælder alene for Herstedøster Vandværk.

Da Vandværket i 1992 etablerede en nødforsyning igennem Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) for at sikre vandforsyningen i tilfælde af nedbrud, bør de selvsamme oplysninger herfor findes på selskabets hjemmeside:

HOFORVandkvalitet

Vandet

Forsyningsområde
Vandværkets primære forsyningsområde regnes som det område, der er omfattet af lokalplan nr. 8.0 af 09.04.1996 for Herstedøster Landsby, og som er defineret i paragraf 2.1 og kortbilag 1 i lokalplanen

Afbrudt Forsyning
Ved afbrudt forsyning er der få ting forbrugeren bør være opmærksom på.
Under Afbrydelse: Afbryd for strømmen til de el-apparater, som er afhængig af vandtilførsel. Efterse at alle haner er tæt lukket, især hvis de forlader deres hjem, før forsyningen er i orden.
Når forsyningen genoptages: Lad en koldtvandshane løbe indtil vandet er klart, ganske særligt i forbindelse med vaskemaskiner. Brug ikke varmt vand før det kolde vand er klart.

Indvinding
Herstedøster Vandværk henter råvand i kridtlaget 22 m.u.t. Den nuværende boring er placeret i umiddelbart nærhed af Vandværket ved Rovej 3. Der hentes årligt i omegnen af 13.000 kubikmeter råvand

Vandbehandling
Råvandet pumpes op i et fuldautomatisk vandrensningsanlæg, bestående af to sandfiltre. En kompressor sørger for iltning af vandet, som blandt andet får okker (jern) til at udskille sig. Efter filtreringen pumpes vandet over i en rentvandstank, som har kapacitet på 325.000 liter. For at undgå for stor opholdstid af vand i tanken anvendes den fulde kapacitet dog ikke. Vandet pumpes herefter ud i et 3 km ledningsnet til ca. 125 forbrugere.

Prøveresultater: Vandprøver

Takstblad - Regnskab - Generalforsamling - Vedtægter - Regulativ

Dokumenter

Takstblad
Takstblad 2024
Takstblad 2023
Takstblad 2022
Takstblad 2021
Takstblad 2020
Takstblad 2019
Takstblad 2018
Takstblad 2017
Takstblad 2016
Takstblad 2015

Regnskab
Regnskab 2022
Regnskab 2021
Regnskab 2020
Regnskab 2019
Regnskab 2018
Regnskab 2017
Regnskab 2016
Regnskab 2015

Generalforsamling
Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2021 - Aflyst grundet Corona
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2015

Vedtægter
Vedtægter

Regulativ
Regulativ

Bestyrelse

Kontakt

Herstedøster Vandværk
Rovej 3
2620 Albertslund
vandvaerket@herstedoster.dk
60 60 45 86

Formand: Gerhardt Grøn
Drift og Miljøansvarlig: Per Hansen
Regnskab og hjemmeside: Lars Jensen
Øvrig Bestyrelse: Raoul Roestenberg, Scott Myers, Nikolaj Hoffmann