Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Nyt

 

FN vurderer at halvdelen af jordens befolkning i 2030 vil bo i områder, hvor adgangen til rent drikkevand er begrænset. På globalt plan anvendes ca. 70% af ferskvandsressourcerne på landbrug og 20% i industrien.

Kilde: VANDVISION 2015.

Vandværket

Herstedøster Vandværk blev opført i 1905 og har i hele perioden været beliggende på Rovej. Startende med en vindmotor der drev pumpeværket og ledte vand ud i landsbyens ledningsnet er Vandværket løbende blevet moderniseret således, at vi i dag har et vandværk der på driftssiden alene kræver opsyn og vedligehold.   

    

Herstedøster Vandværk  

e-mail: vandvaerket@herstedoster.dk 

Fysisk beliggenhed: Rovej 3 – DK-2620 Albertslund

Formand: Gerhard Grøn – Tlf. 27 23 68 23  

Driftschef:  Torben Riis – Tlf. 43 45 96 29 / 52 65 27 74

Miljø og hjemmeside: Lars Jensen – Tlf. 53 64 29 99 

Øvrige bestyrelse: Nikolaj Hoffman – Poul Løystrup

Kasserer: Heidi Albrechtsen – Tlf. 23 70 53 33 / 38 74 14 09

Vagttelefon: 52 65 27 74

Nedenfor stilles den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugere. Oplysningerne gælder alene for Herstedøster Vandværk.

Da Vandværket i 1992 etablerede en nødforsyning igennem Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) for at sikre vandforsyningen i tilfælde af nedbrud, bør de selvsamme oplysninger herfor findes på selskabets hjemmeside: HOFOR

Vandet

Forsyningsområde

Vandværkets primære forsyningsområde regnes som det område, der er omfattet af lokalplan nr. 8.0 af 09.04.1996 for Herstedøster Landsby, og som er defineret i paragraf 2.1 og kortbilag 1 i lokalplanen

Indvinding

Herstedøster Vandværk henter råvand i kridtlaget 22 m.u.t. Den nuværende boring er placeret i umiddelbart nærhed af Vandværket ved Rovej 3. Der hentes årligt i omegnen af 13.000 kubikmeter råvand

Vandbehandling

Råvandet pumpes op i et fuldautomatisk vandrensningsanlæg, bestående af to sandfiltre. En kompressor sørger for iltning af vandet, som blandt andet får okker (jern) til at udskille sig. Efter filtreringen pumpes vandet over i en rentvandstank, som har kapacitet på 325.000 liter. For at undgå for stor opholdstid af vand i tanken anvendes den fulde kapacitet dog ikke. Vandet pumpes herefter ud i et 3 km ledningsnet til ca. 125 forbrugere.

 

Vandanalyse resultater

Alle kontroller i henhold til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Begrænset Kontrol:

Analyserapport 2. maj 2016 – Klik her…!

Analyserapport 14. september 2015 – Klik her…!

Analyserapport 20. april 2015 – Klik her…!

Normal Kontrol:

Analyserapport 30. november 2016 – Klik her…!

Analyserapport 29. september 2014 – Klik her…!

Udvidet Kontrol:

Organiske Mikroforureninger:

Uorganiske sporstoffer:

Boringskontrol:

Analyserapport 2. maj 2016 – Klik her…!

Drikkevands-oplysninger

Drikkevandet i området har en hårdhedsgrad er 22.